Nytt datum för delårsrapport Q3

Ny dag för delårsrapport är den 29 oktober 2015.

Tidigare aviserat den 23 oktober 2015.

För ytterligare information kontakta,

Göran Månsson
VD Acrinova AB (publ)