Styrelseledamot avslutar sitt uppdrag

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolagets styrelseledamot Johan Widström på egen begäran valt att avsluta sitt uppdrag som styrelseledamot i Acrinova. Widströms avgång sker med omedelbar verkan. Acrinovas styrelse utgörs därmed av Mats Nilstoft (ordförande), Ylwa Karlgren samt Joakim Stenberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019.