Tecknar avtal med Klippans kommun

Acrinova AB (publ) bildar ett nytt fastighetsbolag Acrinova Klippan AB som tecknar avtal med Klippans kommun om uppförandet av 20 marklägenheter. Totalt skall det uppföras fyra huskroppar om 936 kvm.

”Det är med stor glädje vi nu tecknar avtal med Klippans kommun om att starta byggnation av etapp 1 som kallas Klippan Kapellet. Detta är första delen av exploateringen av bostadsområdet Klippan Tillsammans. Vi är stolta att få starta vårt första projekt i affärsområdet AcriBo” säger Acrinova Bostadsutvecklings vd, Stefan Mårtensson.

Acrinovas bedömning är att området har stor potential och de bästa förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt bostadsområde.

Totalt fastighetsvärde i etapp 1 är 18 miljoner kronor, vilket baseras på framtida hyresintäkter. Avtalet med Klippans kommun möjliggör att kommunen efter sex år förvärvar fastigheterna för totalt 23,4 miljoner kronor.

Byggnationen startar direkt efter beviljat bygglov.

”Det är fantastiskt att vi startar vårt första projekt i Acrinova Bostadsutveckling AB. Min och styrelsens förhoppning är att detta är starten på en rad bostadsprojekt under 2016 och att affärsområdet AcriBo har flertalet bostadsprojekt igång under 2017” säger Ulf Wallén, VD på Acrinova AB (publ).

För mer information kontakta

Ulf Wallén                                               Stefan Mårtensson, 0705-899 233

VD, Arinova AB (publ)                          VD Acrinova Bostadsutveckling AB,

                                                                 (helägt dotterbolag till Acrinova AB)