Projekt

Projekt är en spännande del inom Acrinova. Vi har högt ställda miljömålsättningar och alltid vår Nollvision i fokus. Det innebär att våra nyproducerade fastigheter är miljöcertifierade, fossilfria och ofta självförsörjande på energi. Allt för att minska klimatavtrycket!

Pågående projekt

Färdigställda projekt