Trelleborg - Södra Gränstorp

På Södra Gränstorpområdet i Trelleborg startade vi under våren 2020 byggnation av en förskola och under hösten börjar byggnationen av en bostadsfastighet.
Fastigheterna byggs som nollenergihus. Genom energisnål konstruktion, solceller och bergsvärme producerar vi lika mycket energi som fastigheterna förbrukar.
Bostadsfastigheten med 80 lägenheter och förskolan med plats för 160 barn uppförs som Miljöbyggnad Silver enligt certifieringssytemet Sweden Green Building Counsil.

Läs mer om bostadsfastigheten
Läs mer om förskolan