FärdigställdaProjekt

Klippan – Radhuslägenheter Kapellparken

Acrinova tecknade 2016 ett sexårigt avtal med Klippans kommun om att blockförhyra 20 radhuslägenheter i området Kapellparken. I samband med detta uppförde Acrinova lägenheterna, fördelade på sex separata huskroppar.

Kapellparken, som är beläget intill Klippans Kapell, ligger naturskönt intill strövområden, cirka två kilometer från Klippans centrum. Området är ett utvecklingsområde där kommunen planerar att låta bygga 180 hyresrätter.

Acrinova AB Projekt - Radhuslägenheter Kapellparken
Acrinova AB Projekt - Radhuslägenheter Kapellparken - 1