FramtidaProjekt

Kontor och lager med högt ställda miljökrav

På strategiskt läge i Malmö/Toftanäs planerar Acrinova att uppföra en ny byggnad på fastigheten Kamaxeln 5.

Byggnaden omfattar 3 våningsplan om 600 kvm där våning 1 är lager, våning 2-3 kontor. I detta tidiga skede finns stora möjligheter att vara med och påverka lokalens utformning.

Byggnaden uppförs enligt Acrinovas NOLLVISION för att optimera energiförbrukningen och minska klimatavtrycket.

Beläget intill E6:an är Toftanäs i Malmö enkelt att nå för transport, logistik och busspendlare.

 

Rendering Kamaxeln 5 Malmö