PågåendeProjekt

Landskrona – Fastighet för industrikoncernen Freudenberg

Den tyska industrikoncernen Freudenberg har valt Acrinova för att uppföra en kontors- och lagerfastighet. Fastigheten byggs på Järvgatan i Landskrona och omfattar totalt 2700 kvm uthyrbar yta.

Acrinova och Freudenberg har tecknat ett tioårigt hyresavtal på fastigheten, som uppförs med högt ställda miljökrav med fossilfri uppvärmning och energianvändning samt egenproducerad el med hjälp av solceller.

Byggstart är 2021, med planerad inflyttning i slutet av 2022.

Acrinova AB Projekt - Fastighet för industrikoncernen Freudenberg