FärdigställdaProjekt

Landskrona – Fastighet för industrikoncernen Freudenberg

Den tyska industrikoncernen Freudenberg har valt Acrinova för att uppföra en kontors- och lagerfastighet. Fastigheten byggdes på Järvgatan i Landskrona och omfattar totalt 2700 kvm uthyrbar yta.

Acrinova och Freudenberg har tecknat ett tioårigt hyresavtal på fastigheten, som uppfördes med högt ställda miljökrav med fossilfri uppvärmning och energianvändning samt egenproducerad el med hjälp av solceller.

Byggstart 2021, med inflyttning hösten 2022.