FärdigställdaProjekt

Landskrona – Industrifastighet för Lindells Bageri

Acrinova har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Lindells Bageri, som har flyttat in i en ny fastighet som Acrinova uppförde på Norra Industriområdet i Landskrona. Fastighetens uthyrningsbara yta är på 1 500 kvm.

I enlighet med Acrinovas Nollvision och uttalade hållbarhetstänk är fastigheten fossilfri och värms helt upp med egenproducerad el. Detta ger en långsiktigt hållbar fastighet med ett lågt miljöavtryck – helt i linje med Acrinovas högt ställda miljömålsättningar.

Byggstart 2021, med inflyttning hösten 2022.

Industrifastighet för Lindells Bageri