PågåendeProjekt

Landskrona – Industrifastighet för Lindells Bageri

Acrinova har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Lindells Bageri, som kommer att flytta in i en ny fastighet som ska uppföras på Norra Industriområdet i Landskrona. Fastigheten kommer att ha en uthyrningsbar yta på 1 500 kvm.

I enlighet med Acrinovas Nollvision och uttalade hållbarhetstänk kommer fastigheten att bli fossilfri och helt värmas med egenproducerad el. Detta ger en långsiktigt hållbar fastighet med ett lågt miljöavtryck – helt i linje med Acrinovas högt ställda miljömålsättningar.

Byggstart är 2021, med planerad inflyttning 2022.

Acrinova AB Projekt - Industrifastighet för Lindells Bageri