FärdigställdaProjekt

Trelleborg – Nya Högalids Förskola

I Trelleborg har Acrinova uppfört det klimatsmarta förskoleprojektet Nya Högalids Förskola. Förskolan är på totalt 1700 kvm, har åtta avdelningar och är anpassad för 160 barn. Trelleborgs kommun har tecknat ett tjugoårigt hyresavtal med Acrinova avseende förskolan.

Nya Högalids Förskola är ett Nollenergihus, vilket innebär att fastigheten inte har någon extern tillförsel av energi. Detta är möjligt genom investeringar i energilösningar samt en mycket energisnål byggnadskonstruktion kompletterat med solceller och bergvärme. Byggnaden uppfördes enligt certifieringssystemet “Miljöbyggnad Silver” genom Sweden Green Building Council.

Byggstart 2020, med inflyttning sommaren 2021.

Acrinova AB Projekt - Nya Högalids Förskola i Trelleborg