Investor relations

Acrinova AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.
Här hittar du Acrinovas aktieinformation, bolagsstyrning, kalendarium, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Vi på Acrinova, som börsnoterat företag arbetar aktivt för att informationsgivningen ska vara öppen och tydlig. Genom detta underlättar vi värderingen av företaget för aktieägare och andra intressenter

Ni hittar oss på: