Investor relations

Ni hittar oss på:

spotlight stock market - Acrinova Fastighetsförvaltning - Investor relations

Pressmeddelande

Registrering av riktad nyemission genomförd

Publicerad: 10 oktober 2019

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att den riktade nyemission till Malmöhus Invest AB om sammanlagt 150 000 aktier som meddelades genom pr…

Läs mer

Acrinova anlitar Sedermera Fondkommission som likviditetsgarant

Publicerad: 9 oktober 2019

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. I sitt uppdr…

Läs mer

Acrinova offentliggör valberedning

Publicerad: 25 september 2019

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att en valberedning, som representerar bolagets tre största ägare med sammanlagt cirka 37 procent av rö…

Läs mer

Beslut om tilldelning i riktad nyemission med stöd av stämmobeslut

Publicerad: 3 juli 2019

På extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) den 24 juni 2019 beslutades om en riktad nyemission om högst 3 500 000 kronor. Genom denna ny…

Läs mer

Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Acrinova fastställd till 3 juli 2019

Publicerad: 25 juni 2019

Extra bolagsstämman i Acrinova AB (publ) den 24 juni 2019 beslutade om en aktieuppdelning (split) av de befintliga utestående 4 891 228 aktierna i fö…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Publicerad: 24 juni 2019

Idag, den 24 juni 2019, hölls extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fatt…

Läs mer

Acrinova meddelar förändring av planerat förvärv av fastigheter i Trelleborg

Publicerad: 19 juni 2019

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget förändrar sin förvärvsplan som kommunicerades den 22 maj 2019. I styrelsens tidigare försla…

Läs mer

Acrinova meddelar finansiella målsättningar för kommande år

Publicerad: 31 maj 2019

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag de finansiella mål som styrelsen har fastslagit avseende bolagets expansion och utveckling under komman…

Läs mer

Flaggning i Acrinova AB

Publicerad: 28 maj 2019

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att Falvir AB, som ett resultat av en flytt av aktier från en kapitalförsäkring hos Nordnet Pensionsför…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Publicerad: 22 maj 2019

Aktieägarna i Acrinova AB (publ), 556984-0910, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 juni 2019 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Kru…

Läs mer

Acrinova beslutar om förvärv av fastigheter i Trelleborg

Publicerad: 22 maj 2019

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att styrelsen fattat beslut, förutsatt godkännande från extra bolagsstämma, om förvärv av tre fastighet…

Läs mer

Acrinova beslutar att inleda process för listbyte till Nasdaq First North Premier

Publicerad: 13 maj 2019

Styrelsen i Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) har beslutat om att inleda en process för att genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nas…

Läs mer

Acrinova tidigarelägger rapporter

Publicerad: 6 maj 2019

Acrinova kommer att tidigarelägga de närmaste rapporterna med en dag. De nya rapportdagarna är som följer: Q1 13 maj Q2 25 ju…

Läs mer

Kommuniké från årsstämman

Publicerad: 26 april 2019

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. …

Läs mer

Acrinova förvärvar fastigheter i Staffanstorp

Publicerad: 15 april 2019

Acrinova har idag ingått avtal om att förvärva fastigheterna Borggård 1:372, 1:385 och 1:549 i Staffanstorp. Fastigheterna har en uthyrbar yta på ca …

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Publicerad: 25 mars 2019

Aktieägare i Acrinova AB (publ) kallas till årsstämma den 26 april 2019 kl. 10.00. Plats: Krusegränd 42 B i Malmö …

Läs mer

Acrinova har ingått avtal om markanvisning för bostäder i Trelleborgs kommun

Publicerad: 24 januari 2019

Acrinova har ingått avtal om markanvisning för byggande av bostäder om sammanlagt cirka 2500 kvadratmeter BTA. Avtalet har träffats med Trelleborgs k…

Läs mer

Acrinova har ingått avtal om markanvisning för bostäder i Staffanstorps kommun i Sydvästra Skåne

Publicerad: 9 januari 2019

Acrinova har träffat avtal om markanvisning för uppförande av bostäder om sammanlagt ca 7.000 kvadratmeter BTA. Avtalet har träffats med Staffanstorp…

Läs mer

Acrinova förvärvar fastighet i Helsingborg

Publicerad: 7 november 2018

Acrinova förvärvade den 7 november fastigheten Kavalleristen 11 i Helsingborg. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 2.100 kvm, och ytorna disponeras…

Läs mer

Acrinova säljer två fastigheter i Malmö

Publicerad: 27 september 2018

Acrinova har idag sålt fastigheterna Stammen 15 och Bokbindaren 6 i Malmö. Fastigheterna säljes i bolagsform. Försäljningspriset motsvarar ett fastig…

Läs mer

Acrinova förhandlar om uppförande av förskola i skånsk kommun.

Publicerad: 19 september 2018

2018-09-19 Acrinova förhandlar om att uppföra en förskola avsedd för 160 barn i en skånsk kommun. I slutet av november beräknas den kommuna…

Läs mer

Kommuniké från årsstämman

Publicerad: 27 april 2018

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. …

Läs mer

Acrinova publicerar kompletterande information om sina fastigheter

Publicerad: 23 april 2018

2018-04-23 Acrinova publicerar i dag kompletterande information om sina fastigheter. Publiceringen sker genom detta pressmeddelande (se bifogad …

Läs mer

Acrinova förvärvar resterande 49,9% av en fastighet i Hjärup

Publicerad: 10 april 2018

2018-04-10 Acrinova förvärvade i mars 2017 majoritetsandelen 50,1% av aktierna i bolaget Lundgrens Montage i Hjärup AB, innehållande fastigheten…

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut på Acrinova AB’s årsstämma den 27 april 2018

Publicerad: 6 april 2018

Som tidigare kommunicerats kommer Acrinova AB (publ) att hålla årsstämma den 27 april 2018 kl 09.00. Styrelsen för bolaget lämnar här sitt fullständi…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Publicerad: 23 mars 2018

Aktieägare i Acrinova AB (publ) kallas till årsstämma den 27 april 2018 kl. 09.00. Plats: Tåstrupsgatan 2 i Ängelholm Förslag till dag…

Läs mer

Acrinova förvärvar fastighet i Ängelholm

Publicerad: 8 februari 2018

Acrinova förvärvade den 8 februari fastigheten Skrothandlaren 3 i Ängelholm. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 4.350 kvm, och ytorna disponeras f…

Läs mer

Acrinova förvärvar fastighet i Landskrona

Publicerad: 27 oktober 2017

2017-10-27 Acrinova förvärvade den 27 oktober fastigheten Förrådet 12 i Landskrona. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 15.800 kvm, och ytorna…

Läs mer

Acrinova säljer hela sitt aktieinnehav i Brinova.

Publicerad: 25 september 2017

2017-09-25 Acrinova har idag sålt hela sitt aktieinnehav i Brinova. Innehavet uppgick till 1.486.776 st aktier. Försäljningslikviden uppgå…

Läs mer

Acrinova förvärvar fastighet i Malmö

Publicerad: 3 juli 2017

Acrinova förvärvade den 1 juli fastigheten Utklippan 3 i Malmö. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 1.200 kvm, och ytorna disponeras för lager/kont…

Läs mer

Acrinova hyr ut vakant fastighet

Publicerad: 21 juni 2017

Acrinova har skrivit avtal med två hyresgäster om uthyrning av lokaler i fastigheten Björnen 3 i Landskrona. Uthyrningen avser 3.126 kvm och är lokal…

Läs mer

Acrinova förvärvar VVS-bolag

Publicerad: 1 juni 2017

Acrinova har idag förvärvat företaget VVS-Huset Malmö AB. Bolaget är verksamt inom VVS-branschen i Skåne och omsätter ca 11 mkr per år. Bolaget har 1…

Läs mer

Acrinova lanserar ny hemsida

Publicerad: 10 maj 2017

Idag lanserar Acrinova sin nya hemsida. Samtidigt byter bolaget sin logotyp och grafiska profil. Alla våra dotterbolag som inte redan har det, kommer…

Läs mer

Acrinova: Acrinova AB (publ) säljer fastighet i Borås

Publicerad: 21 april 2017

Acrinova har idag sålt fastigheten Borås Räveskalla 1:348. Fastigheten säljes i bolagsform. Försäljningspriset motsvarar värdet i balansräkningen per…

Läs mer

Acrinova AB (publ) förvärvar 50,1% av en fastighet i Hjärup

Publicerad: 1 mars 2017

Acrinova har idag förvärvat 50,1% av aktierna i bolaget Lundgrens Montage i Hjärup AB. Detta bolag äger fastigheten Staffanstorp Hjärup 4:6. Fastighe…

Läs mer

Acrinova AB (publ) får 6,5 mkr i utdelning från intressebolag

Publicerad: 10 februari 2017

Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger till 34% har avvecklat sin fastighetsverksamhet i Kramfors. På FAB Lennart Erikssons bolagsstämm…

Läs mer

Acrinova förvärvar fastigheter i Landskrona samt beslut om SIG Invest

Publicerad: 14 november 2016

Acrinova har skrivit ett avtal om förvärv av fem stycken fastigheter i Landskrona med tillträde den 30:e november 2016 genom en bolagsaffär. Uthyrbar…

Läs mer

Kommuniké vid extra bolagsstämma 2016-10-28

Publicerad: 28 oktober 2016

Vid extra bolagsstämma fattades följande beslut: Beslut om uppdrag till styrelsen att fatta beslut om förvärv av SIG Invest AB (publ) org.nr. 55…

Läs mer

Markanvisning och avsiktsförklaring klubbades i Hörby kommunstyrelsen - Acrinova AB

Publicerad: 21 oktober 2016

En enig kommunstyrelse i Hörby kommun gav Acrinova AB en markanvisning som innebär att företaget ges ensamrätt att utveckla ett projekt med ett trett…

Läs mer

Acrinova AB (publ) har sålt aktier i Brinova AB

Publicerad: 21 oktober 2016

Acrinova har den senaste veckan sålt 54.793 st Brinovaaktier. Försäljningsvärdet uppgår till ca 1,0 mkr. Reavinsten uppgår till ca 0,2 mkr. Efter för…

Läs mer

Finansiella rapporter

Acrinova publicerar halvårsrapport för perioden januari – juni 2019

Publicerad: 25 juli 2019

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari till juni 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat do…

Läs mer

Acrinova AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2019

Publicerad: 13 maj 2019

Sammanfattning perioden januari – mars 2019. Nettoomsättningen uppgick till 21 302 (21 591). Rörelseresultatet upp…

Läs mer

Årsredovisning 2018

Publicerad: 5 april 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse i bifogad fil.

Läs mer

Acrinova AB (publ): Bokslutskommuniké 2018

Publicerad: 27 februari 2019

Sammanfattning perioden januari – december 2018. Nettoomsättningen uppgick till 87 643 tkr (83 837). Röre…

Läs mer

Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-september 2018

Publicerad: 16 november 2018

Sammanfattning perioden januari – september 2018. Nettoomsättningen uppgick till 65 074 tkr (63 761). Rörelseresul…

Läs mer

Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-juni 2018

Publicerad: 27 juli 2018

Sammanfattning perioden januari - juni 2018 . • Nettoomsättningen uppgick till 44 400 tkr (42 682). • Rörelseresultatet uppgick till 30 294…

Läs mer

Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-mars 2018

Publicerad: 15 maj 2018

Sammanfattning perioden januari - mars 2018. Nettoomsättningen uppgick till 21 591 tkr (18 848). Rörelseresu…

Läs mer

Årsredovisning 2017

Publicerad: 6 april 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse i bifogad fil.

Läs mer

Acrinova: Bokslutskommuniké 2017

Publicerad: 27 februari 2018

Sammanfattning perioden 1 januari – 31 december 2017. Nettoomsättningen uppgick till 83 837 tkr (31 552). …

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2017

Publicerad: 17 november 2017

Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2017. Sammanfattning perioden januari - sep 2017. Netto…

Läs mer

Delårsrapport jan-juni 2017

Publicerad: 28 juli 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första sex månaderna 2017. Sammanfattning perio…

Läs mer

Acrinova: Delårsrapport januari-mars 2017

Publicerad: 12 maj 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första tre månaderna 2017. Sammanfattning p…

Läs mer

Acrinova: Kommuniké från årsstämman

Publicerad: 28 april 2017

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. - …

Läs mer

Acrinova: Årsredovisning 2016

Publicerad: 7 april 2017

Årsredovisning och revisionsberättelse i bilagd fil.

Läs mer

Acrinova: Bokslutskommuniké 2016

Publicerad: 28 februari 2017

Sammanfattning perioden 1 januari – 31 december 2016. Nettoomsättningen uppgick till 31 552 tkr (5 260). Rörelseresultatet uppgick till 2…

Läs mer

Acrinova: Niomånadersrapport 2016

Publicerad: 10 november 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2016. Sammanfattning period…

Läs mer

Acrinova: Halvårsrapport 2016

Publicerad: 10 augusti 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed halvårsrapport för första halvåret 2016. Sammanfattning perioden apri…

Läs mer