Medarbetare - Claes Olsson - Acrinova

Claes Olsson

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2020.

Claes Olsson, född 1956, är civilekonom och tidigare auktoriserad revisor vid nuvarande E&Y. Han har varit fastighetscontroller på koncernnivå i PEAB AB. Tillsammans med en kompanjon har Claes ägt och drivit ett konsult- och fastighetsbolag sedan 1992, och arbetat inom ett antal branscher som revisor och sedermera konsult, samt även som delägare i olika rörelsedrivande fastighetsbolag.
 
Pågående uppdrag utgörs av: Styrelseordförande i Pålssons Fastigheter i Landskrona Aktiebolag, 2 Fotbollsarenor i Helsingborg AB, Decauville Förvaltnings AB, A-Plåt i Förslöv AB, Bjärefågel i Torekow AB, Akvarellen AB, Jörgen Tegnanders Fastighets AB, Ludvigssons Livs AB, Ivar Tegnander Fastighets AB, TEGNABO AB, Mediapool Print Syd AB, Matilda Utile AB, Linnea Utile AB, Viktor Olsson Kommunikation AB, Swedish Premium Products, Neratuj AB och Rednanget Fastigheter AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Intesa Aktiebolag. Styrelseordförande i Byggnadsaktiebolaget N.J. Andersson & Son och flera av dess dotterbolag. Styrelseledamot i LaCla Invest AB, Thevinyl Aktiebolag, LaCla Holding AB, Claes Capital AB, Claes Capital Consulting AB, GourméProdukter Syd AB, Creative Invest Helsingborg AB, Cobra Property SL, och Claes & Bill Real estate Aktiebolag. Styrelsesuppleant i LP Måleri i Helsingborg AB, LP Måleri i Ängelholm AB, LP Måleri i Malmö AB, Fastighets AB Lussebäcken, LP Interiör i Helsingborg AB, Ettanfotboll AB och Lyckanett AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i Thevinyl Aktiebolag, Privatläkarna Hälsoval i Helsingborg AB, Greenstone Holding AB, Carbonzero AB och EANDO AB. Styrelseledamot i Creative Approach AB och Ampelia BeRo AB. Styrelsesuppleant i Fastighets AB Kungsbetan.

Innehav i Bolaget: Olsson äger 83 850 aktier i Acrinova, 32 609 A-aktier och 51 241 B-aktier via Claes Capital Consulting AB.

Claes Olsson innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande i bolagets största aktieägare: Ja