Måns Broberg - Transaktionsansvarig & fastighetsvärderingar

Måns Broberg

Transaktionsansvarig, fastighetsvärderingar

Transaktionsansvarig sedan 2019.

Måns Broberg, född 1979, har arbetat för Acrinova sedan 2016, först som fastighetsförvaltare, och sedan 2019 som transaktionsansvarig med ansvar för förvärv och värdering.

Måns är utbildad inom Fastighetsföretagande vid Malmö Högskola/Universitet och är Reg. Fastighetsmäklare sedan 2008, också från Malmö Högskola/Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Måns Broberg Fastighetskonsult Aktiebolag.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Verkställande direktör och styrelsesuppleant i Öresunds Fastighetsservice AB. Styrelsesuppleant i Acrinova Borggård 1:482 AB, Aspgatan Fastighets AB, Acrinova Projekt AB, Linjegatan Fastighets AB, Swedish Logistic Property Grimskaftet 1 AB och Acrinova Kamaxeln 5 AB. Styrelsesuppleant i flera av Acrinovas koncernbolag.

Innehav i Bolaget: Måns Broberg innehar indirekt 62 382 A-aktier och 71 504 B-aktier i Bolaget.

Måns innehar 5 000 teckningsoptioner i Bolaget.