Acrinovas medarbetare

Peter Åman

Ledamot

Styrelsemedlem sedan 2022.

Peter Åman, född 1957, är civilekonom från Lunds universitet och har mångårig erfarenhet i fastighetsbranschen. Han är för närvarande styrelseordförande och/eller styrelseledamot i dess koncernbolag. Dessutom är han styrelseledamot i Svenska Stålbyggen Mälardalen AB och i dess koncernbolag och i Svenska Stålbyggen Invest AB.

Innehav i Bolaget: Peter Åman äger indirekt genom bolag 3 202 040
A-aktier och 5 218 367 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Nej