Peter Åman

Peter Åman

Ledamot

Styrelsemedlem sedan april 2022.

Födelseår: 1957.

Utbildning: Civilekonom från Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar:Styrelseordförande och/ eller styrelseledamot i Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB och i dess koncernbolag. Styrelseledamot i Svenska Stålbyggen Mälardalen AB och i dess koncernbolag. Styrelseledamot i Svenska Stålbyggen Invest AB.

Tidigare befattningar (de senaste 5 åren): Styrelseledamot i flera av Peter Åman Holding 2 AB:s koncernbolag. Styrelseledamot i Naftoil Fastighets AB, Gävle Björsjö 42:3 AB och Dolomiten 1 AB.

Innehav i Bolaget: Peter Åman äger indirekt genom bolag 3 202 040
A-aktier och 5 218 367 B-aktier.

Peter Åman innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Nej.