Peter Åman

Peter Åman

Ledamot

Styrelsemedlem sedan april 2022.

Födelseår: 1957.

Utbildning: Civilekonom från Lunds universitet.

Arbetslivserfarenhet i urval: 40 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Nuvarande VD och
ägare av Svenska Stadsbyggen i Nacka AB.

Aktieinnehav i Acrinova AB (publ): Peter Åman äger indirekt genom bolag 3 202 040
A-aktier och 5 218 367 B-aktier.

Uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag: Blivande styrelsemedlem i Acrinova AB
(publ), VD och styrelsemedlem i Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB med dotterbolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Nej.