PågåendeProjekt

Trelleborg – Moderna logistikfastigheter

I Trelleborg uppför Acrinova just nu tre byggnader om vardera cirka 1000 kvm, totalt cirka 3500 kvm. Byggnaderna är belägna på Truckvägen och byggs med inriktningen lager, produktion och kontor.

Uppförandet sker etappvis, vilket medför att intressenter har möjlighet att vara med och påverka utformningen. Ytorna kan kontrakteras från 200-1000 kvm. Fastigheterna kommer att utvecklas efter Acrinovas Nollvision, vilket innebär att de byggs med hög energieffektivitet för att ge ett litet klimatavtryck.

Första byggnaden beräknas stå inflyttningsklar i slutet av 2022.

Acrinova AB Projekt - Moderna logistikfastigheter